Xlent Consulting Group

Xlent Consulting Group en koncern verksam inom Management- och IT rådgivning, med lokal etablering i Sverige och Norge. Vi verkar under tre varumärken; XLENT, Differ och Folden.

Vi är en entreprenörsdriven koncern med decentraliserad verksamhet i Sverige och Norge. Våra lokala bolag har stor frihet att styra inriktningen på sin verksamhet, utifrån lokala förutsättningar och behov och vi utgår ifrån den lokala marknadens förutsättningar och förväntningar. Vi är övertygade om att lokal kompetens, nära samverkan och långsiktiga ambitioner och relationer är grunden för verklig förändring hos våra kunder, liksom utgångspunkt för att skapa intressant utveckling för våra medarbetare.

XLENT

XLENT förverkligar företags och organisationers idéer och behov inom digitalisering. Vi skapar starka kundupplevelser, bygger morgondagens IT-lösningar och stöttar organisationer i förändring för att förverkliga våra kunders idéer. Vi hjälper till att koppla ihop verksamhet och teknik och det gör vi på många olika sätt. Våra medarbetares engagemang, trivsel och utveckling är det som gör XLENT! Vi finns i nästan hela Sverige, ända från Luleå i norr till Malmö i söder, samt i Oslo och Ålesund.

Differ

Differ verkar inom ett flertal managementkonsult discipliner i Stockholm och Oslo.

Differ i Sverige:

  • I Sverige stödjer vi företag och organisationer i sina ambitioner att uppnå hållbar tillväxt. Vi arbetar med alla intäktsrelaterade frågeställningar, vi förstår hur man bygger ett varumärke, vad som skapar en positiv kundupplevelse och drivkrafterna bakom intäktsgenerering.
  • Differ Strategy står för analys, strategi och implementering av dessa frågeställningar
  • Differ Agency är en datadriven, strategisk och kreativ varumärkesbyrå
  • Differ Technology fokuserar på MarTech-lösningar för att optimera Customer Experience

Differ i Norge står på tre ben:

  • Differ Strategy är specialiserade på digital disruption, digitalisering och praktiska lösningar där fundamentala förändringar sker som snabbast
  • Folden Advisory hjälper kunder vid komplexa beslut inom strategi, M&A och effektivisering
  • Differ Pragma mixar strategi, design, kommunikation och teknologi för att utveckla varumärken och kundupplevelser

Aktuellt från våra sociala media